Protokoll från extrastämman 2017-04-09

Söndagen den 9:e april 2017 höll Näs-Galterö Samfällighetsförening en extrastämma i Humlebråten.

Sammanlagt närvarade 35 medlemmar som representerade 43 fastighetsägare enligt upprättad röstlängd och fullmakter.

Det justerade protokollet kan laddas ner här: Protokoll Näs-Galterö Samfällighetsförening extrastämma 2017-04-09