Plocka fram kalendern!

För dig som bor i området kommer här några viktiga datum att skriva in i kalendern:

  • Snarast: Skicka in dina motioner till vägföreningen på adressen info@nas-galtero.se
  • 8 mars: ”Kärrdagen”. De som vill hjälper till att rensa runt kärret vid badplatsparkeringen. Vi har fått tillåtelse av markägarna att släppa in ljus och luft till våra vägar. Vi träffas kl 10.00 på badplatsparkeringen.
  • 22 mars: Årsstämma på Humlebråten kl 18.00.
  • 10 maj: Arbetsdag. Samling 10.00.
  • 18 oktober: Arbetsdag. Samling 10.00.