Att motionera är nyttigt!

Det finns många sätt att motionera på…

Efter att ha legat i otakt på grund av pandemin är det nu åter dags för ett årsmöte med vägföreningen den 3 april. Inför årsmötet tar vi i styrelsen gärna emot motioner om sådant du vill få gjort eller ändrat på i vårt vägnät. Gäller det ”småsaker”som bara rör dig rekommenderar vi som vanligt ett telefonsamtal till någon i styrelsen, men tycker du till exempel att vi ska höja medlemsavgiften för att bygga gångvägar och sätta upp gatbelysning är det motioner som gäller. Motionerna skickar du lättast till info@nas-galtero.se så snart som möjligt så att vi kan förbereda dem väl inför årsmötet.