Author Archives: nasgaltero

Arbetsdag i coronatider

Vårens arbetsdag är planerad till 10 maj, men att träffas och jobba tillsammans känns inte längre helt rätt. Därför omvandlas arbetsdagen till en arbetsvecka.

I vår har vi inga stora jobb som behöver göras. Det handlar om att 

 • rensa diken
 • plocka skräp och 
 • klippa ris och grenar som hindrar sikt och passage. 

Vi ser gärna att jobbet utförs mellan den 9 och den 17 maj. Det gör att ni som är upptagna en viss dag nu ändå får en chans att vara med och hjälpa till.

Vi hoppas och tror att ni själva kan ta hand om ris och skräp. Vi i styrelsen kommer den här gången inte att åka runt och samla ihop eventuella högar. Planerar du att ta ner något större träd (inte på din egen tomt!), så kan styrelsen eventuellt hjälpa dig på förmiddagen den 10 maj. Hör av dig i förväg i så fall för säkerhets skull.

OBS! För att vi ska täcka in hela vårt område har vi delat in det i vägsträckor enligt bilden intill. Tala om vilken del du/ni tänker ta er an!

Tack för att ni hjälper oss alla att spara pengar och hålla snyggt i vårt område!

/Styrelsen

Vägavsnitt Näs-Galterö

Lyckat årsmöte trots coronarisken

Söndag den 22 mars höll vi vårt årsmöte i Humlebråten trots oro med tanke på coronaviruset. Vi erbjöd dock alternativet uppkoppling via videolänk. Faktiskt valde fler detta än den fysiska närvaron i lokalen. Det hela avlöpte bra och vi kommer inom kort att lägga upp årsmötesprotokollet.

Årsmöte med tre alternativ

Vi har fått en del frågor om vägföreningens årsmöte nu på söndag kväll 22 mars kl 18. Törs vi verkligen ha möte i dessa coronatider? Efter en hel del funderande har vi bestämt oss för att vi ändå kör. Anledningarna, förutom att det står i stadgarna att mötet ska hållas i mars, är flera. Bland annat kan vi inte ta betalt av er medlemmar om vi inte bestämt årsavgiften på stämman. Och då har vi inga pengar för att göra några vägarbeten i sommar.

Hursomhelst, för att minimera smittrisken har vi tre alternativ för er som vill delta:

 1. på plats (Humlebråten)
 2. på utsidan av lokalen via öppet fönster
 3. via videolänk (klicka på länken längst ned när mötet ska börja)

Vi har faktiskt inget kontroversiellt alls att avhandla på mötet, så vi räknar med att köra det i raketfart. Det kommer att bli en kort frågestund på slutet, men eftersom vi misstänker att ovanligt få kommer att delta tänker vi bjuda in till ett öppet styrelsemöte längre fram när coronaepidemien har lagt sig. Då kan alla få chans att ställa frågor om diken, träd, grusning, vägbulor och allt annat som man kanske funderar över.

Och hur fungerar videolänken? Jo, du bara klickar, så öppnar sig en sida på nätet och du kan följa vårt möte. Längst ned i din bildruta finns bland annat en knapp för videokamera och en för mikrofon. Stäng gärna av båda när du inte vill säga något, så blir uppkopplingen bättre för alla deltagare.

OBS! Videolänken är ett komplement och även om vi tror att allt ska fungera bra kan vi inte garantera detta, så vill du vara helt säker på att kunna rösta trots att du inte vill gå kan du säkrast göra detta via ombud (underskrift från er båda krävs).

Vi hoppas på förståelse från er alla i en ansträngd situation!

/Styrelsen

Länk till videomötet:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjE2ZTBhNTMtNDZkZC00YmFlLWEzM2ItNTc2NmQwMzc4ZjY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2209452237-f9c2-49af-ae60-9c9d77b9acda%22%2c%22Oid%22%3a%222f9e3c4f-850c-4190-bf97-b086791e502d%22%7d

Välkommen på årsmöte 22 mars!

Du glömmer väl inte att det är årsstämma i vägföreningen? Kom till Humlebråten klockan 18 och hör vad styrelsen tänker göra. Blir det mera asfalt eller grus, blir det kanske lyktstolpar, väghinder och gångvägar? Bara den som kommer på stämman kan vara med och påverka!

Dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande för stämman.
 3. Val av sekreterare för stämman.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Frågan om stämmans behöriga utlysande.
 7. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare.
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Revisionsberättelse
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Framställningar från styrelsen.
 12. Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd.
 13. Behandling inkomna motioner
 14. Val av styrelseledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleant
 15. 15. Val av valberedning
 16. 16. Övriga frågor
 17. 17. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
 18. 18. Stämman avslutas.

Vi föredrar all kommunikation via epost till: nas-galtero@odsmal.info

Brev skickas till:              
Näs-Galterö Samfällighet 
 c/o Åke Rohlén
 Västra Söskärsbacken 12
 444 96 Ödsmål

Välkommen till stämman önskar styrelsen

Kom till ”Kärrdagen” den 8 mars!

De som vill och kan får gärna hjälpa till att rensa runt kärret vid badplatsparkeringen. Vi har fått tillåtelse av markägarna att släppa in ljus och luft till våra vägar. Vi träffas kl 10.00 på badplatsparkeringen. Ta med dig yxa, såg, grensax och rejäla kläder. Vi fixar korv, grill och dricka!

Plocka fram kalendern!

För dig som bor i området kommer här några viktiga datum att skriva in i kalendern:

 • Snarast: Skicka in dina motioner till vägföreningen på adressen info@nas-galtero.se
 • 8 mars: ”Kärrdagen”. De som vill hjälper till att rensa runt kärret vid badplatsparkeringen. Vi har fått tillåtelse av markägarna att släppa in ljus och luft till våra vägar. Vi träffas kl 10.00 på badplatsparkeringen.
 • 22 mars: Årsstämma på Humlebråten kl 18.00.
 • 10 maj: Arbetsdag. Samling 10.00.
 • 18 oktober: Arbetsdag. Samling 10.00.

På måndag och tisdag den 14 och 15 oktober förbereder vi asfalteringen av Söskärsvägen!

Har du sett vattnet och isen på inledningen av Söskärsvägen? Inte konstigt, eftersom denna del av vägen helt saknar diken! Och detta ska vi nu åtgärda!

Innan vi kan asfaltera måste vi först skydda själva vägen från vattnet som kommer från skogen till höger om vägen. Därför ska vi nu att dränera vägen.

I samband med arbetet kommer tyvärr framkomligheten att vara begränsad på Söskärsvägen och vi uppmanar er boende att undvika att passera med bil mellan 9 och 16 dessa dagar. Utanför arbetstid kommer vägen dock att vara körbar som vanligt.

Under måndagen kommer vägen dessutom att vara helt avstängd under någon timme när dräneringen läggs ner i vägbanan. Exakt tidpunkt för detta momentet är tyvärr lite svårbedömt. 

Och själva asfalteringen? Den kommer att ske under en dag i vecka 43 eller 44. Vi återkommer om detta så fort vi vet mer!

OBS! NÄSVÄGEN TIDVIS AVSPÄRRAD PÅ TISDAG!

På tisdag den 13 augusti ska vi utföra ytbehandling på våra vägar i Näsområdet. De delar som ska behandlas ser du på kartan härintill.
Under ytbehandlingen kommer vägarna att spärras av för att arbetet ska kunna ske utan avbrott. Kruxet med övningen är att den är väderberoende och det ska helst inte regna. Som prognosen ser ut just nu kommer det att förekomma regnskurar. Detta innebär att vi inte kan ange några tidpunkter för arbetet. Det blir dock inga avspärrningar före kl 08.00 och efter kl 16.00.
När behandlingen är klar går det att köra på vägarna igen utan direkta problem. Med undantaget att man som vanligt håller gällande hastighetsbegränsning om 30 km/h. 🙂

Uppdatering:

Ytbehandlingen börjar vid tio imorgon tisdag och kommer att påga i cirka 4 timmar. Under arbetets gång kommer framkomligheten att vara begränsad. Tiden då vägen är helt avspärrad kommer nog inte vara längre än 30 minuter i taget. Tre man från styrelsen kommer att finnas på plats och dirigera trafiken efter behov.

Dags för ytbehandling (igen)!

Förra gången vi gjorde ytbehandling av våra vägar blev det tyvärr inte så bra. Som ett garantiärende ska åtgärden nu göras om av leverantören. Förberedelserna kommer att ske under vecka 32 och själva utförandet sker vecka 33 (12/8-16/8).

På bilderna nedan kan du se att några tidigare sträckningar är borta och att nya har tillkommit.

Ytbehandling 2016
Planerad ytbehandling 2019
« Older Entries