Styrelse Näs-Galterö Samfällighet

Kontaktuppgifter

Ordförande

Åke Rohlén, 070 – 287 74 24, ake.rohlen@yahoo.se, Västra Söskärsbacken 12

Sekreterare

Henrik Jensen, 070 – 328 84 84, henrik.bruun.jensen@gmail.com, Mjösundsvägen 13

Kassör

Mattias Wesley, 070 – 745 44 68, mattias.wesley@outlook.com, Söskärsvägen 8

Ledamot, informationsansvarig

Lars Kastö, 070-541 57 10, l.kasto@me.com, Östra Söskärsbacken 5

Ledamot, operativt vägansvarig

Henrik Lundgren, 070 – 370 87 33, Henrik.naes@telia.com, Skruvbergsvägen 4

Suppleant, operativt dagvattenansvarig

Jonny Hörlind, 076 – 867 71 95,  Johnyhorlind@gmail.com, Skruvbergsvägen 10