Klass 3 varning för höga flöden utfärdat av SMHI

Enligt SMHI så kommer området att få 50-60 mm under lördagen och ytterligare 10-20 mm under söndagen. Detta ger extremt höga flöden i alla vattendrag då marken redan är mättad.

12314345_10153451373043743_1538328895492839317_o

Jag har idag kontrollerat de dagvattensystem som finns i området och de fungerar som de skall. De kanske inte kommer att svälja allt vatten eftersom detta flöde motsvarar en mängd som uppkommer vart 50:e år enligt SMHI. Så ni som har någon risk att få in vatten bör agera för att undvika eventuella skador. Kontrollera vattennivåerna i er närhet och rensa gärna kulvertar och brunnar om ni ser något som verkar igentäppt.

Passa att julpyssla och kura inomhus så är stormen snart över.

/Mattias