Vinterväghållning 2015-2016

Info om vinterväghållning

Idag är det den 1:a december och vintern kommer nog så småningom även om det svårt att tro det.

Snöröjning

Som vanligt så är det kommunen som står för snöröjningen enligt de villkor som gäller:

Info från kommunen om snöröjning

Värt att notera:

  • parkera inte fordon på väg som ska plogas
  • postlådor ska vara placerade minst en halv meter från vägkanten

Frågor och kommentarer lämnas direkt till kommunen via Lämna synpunkterpå hemsidan.

Halkbekämpning

Samfälligheten står för halkbekämpning på våra vägar. Privata vägar sköter respektive fastighetsägare.

I år kommer vi att ha ett upplag med isgrus på Söskärsparkeringen. Om ni behöver isgrus för privat bruk så hänvisar vi till kommunens upplag som i Ödsmål finns vid Ödsmåls-IP.

Frågor och synpunkter lämnas tillinfo@nas-galtero.se eller på telefon 0729-757050.