Boendeenkät 2016

17788644-6EjJw

Vi vill veta vad ni tycker om vårt område och hur vägar och dagvatten fungerar. Klicka här och fyll enkäten så hjälper ni oss i styrelsen att planera för framtiden. Vad är viktigt för dg? Gör din röst hörd och engagera dig.

Vi behöver dina svar senast den 6/2 för att hinna bearbeta dem före stämman som hålls den 28/2. Mer info om stämman kommer med kallelsen.

Boendeenkät 2016

 

Boendeenkät 2016