Valberedningen behöver er hjälp att nominera en ordförande för 2016-2017

Årsstämma i Humlebråten den 28/2 kl 18.00

f0fddbf7-87b5-475b-a4e0-3999545f20bbVi kommer att gå igenom året som varit och rapportera det ekonomiska resultatet. Berätta om de projekt som genomförts samt presentera de projekt som ligger framför oss. Information om fiberprojektet hur det påverkar oss kommer också att ges. En av de viktigare frågorna är att vi skall välja en ny ordförande. Se nedan för ett upprop om hjälp från valberedningen.

Varmt välkomna önskar styrelsen för Näs-Galterö samfällighetsförening.

Valberedningen behöver hjälp från medlemmarna i vägsamfälligheten

ca09e8d6-3918-4e2b-80e8-c12c96fd4b59Uppdrag: att hitta kandidater till ordförandeposten

Som ordförande representerar man vägsamfälligheten utåt, samt agerar sammankallande till möten. Tillsammans med kassören är man firmatecknare. Mandatperioden är på två år
där två av tre ledamöter väljs för samma period.

Har ni förslag på kandidater, eller kan själva tänka er ett engagemang i styrelsearbetet, kontakta valberedningen via Joakim Witte, joakim.witte@swedtool.se eller Oscar Gillenius på oscar.gillenius@whitered.se.

Det är av yttersta vikt att en ordförande kan väljas på stämman, då det annars tillsätts en syssloman (t.f. ordförande) av länsstyrelsen, som då måste finansieras av vägsamfälligheten.  Sysslomannens primära uppgift är att hitta en styrelse och dessutom se till att förvaltningen sköts som den skall. En syssloman kan kosta upp till 1000 kronor per timme.

Valaberedningen önskar era svar senast fredag 26/2.