Ut och röj träd och buskar som hänger in över vägområdet!

Om några veckor kommer kommunen att byta en pumpstation i Grönvik (vid Villa Ekorren) vilket medför att en stor transport kommer att gå igenom vårt område. För att säkerställa att detta var möjligt gjorde kommunen en inspektion av den fria höjden över vägbanan. Tyvärr hade de en del att anmärka på och det är nu viktigt att vi åtgärdar detta. Att vi har minst 4,6 m (4,7 m för att ha marginal vid ev snö m.m.) fri höjd är en förutsättning för att vi ska få statsbidrag. Vi i styrelsen uppmanar nu alla fastighetsägare (främst de utmed vägen ner till Grönvik) att snarast titta över sina träd och buskar som lutar ut mot vägen. Vägföreningen har mätpinnar på 4,6 som finns hemma hos Mattias. Föreningen har även en grensåg som kan lånas.

Tänk på att det ska vara 4,6 m fri höjd i kanten inte i mitten av vägen!

På bilden ovan kan ni se vilka mått som gäller för vägbanan. Bilden kommer från kommunens hemsida där man kan läsa mer.