Info angående stundande beläggningsarbeten

På stämman 9/4 diskuterades ytbehandling och de garantiarbeten som skall utföras under våren. Vi vill ge följande information om nuvarande status.
Garantiarbeten för den under förra året utförda ytbehandling sker i månadsskiftet maj/juni. Vi har under förra veckan genomfört en genomgång med vår leverantör och det är ingen tvekan om att mycket av det som tidigare behandlats behöver göras om.  För exakt tidpunkt får vi 2-3 dagars varsel och vi återkommer med mer information så fort vi får mer exakta datum. Ytbehandlingen sker med utrustning som används på olika ställen och de kommer när de är klara på föregående ställe, vilket gör det svårt att idag få exakt datum. (De är nu i Uddevallatrakten).
Arbetet kommer att genomföras sektionsvis och vi kommer att ha flaggvakter som stänger av respektive sektion under 15-20 min då dessa behandlas med bitumen/flis. Det blir lite omak men detta är för att behandlingen skall pågå ostört utan möten med andra bilar. (Det skall inte finnas något att skylla på när det gäller kvaliteten denna gång). Vi vet ännu inte om det bli en sektion eller flera taget (1 eller 2 bilar). Vägen kommer skyltas upp med ”vägarbete pågår” under denna tid. Fliset skall ligga på åtminstone en månad för att få fastna så bra som möjligt, (sedan bedömer vi om sopning behövs).  Frågan har kommit upp om vi skall använda gummivält eller inte under behandlingen. Detta är under diskussion och det finns för och nackdelar med detta.
Vi återkommer med mer exakt datum när vi vet mer. Ordinarie asfaltering kommer att ske under september.
Med vänlig hälsning
Åke