Uppdatering angående ytbehandling

Den entreprenör som är ansvarig för ytbehandlingen har nu inspekterat vägarna inför de garantiarbeten som skall utföras. Ytbehandlingen som utfördes förra året är med deras egna ord ”ett totalt misslyckande” och i stort sätt hela behandlingen skall göras om under garantin.

Vid inspektionen framkom också att vi rekommenderas att inte genomföra garantibehandlingen i år då den ytbehandlade, och misslyckade, ytan är för mjuk och behöver hårdna innan nästa behandling för att få bra resultat. Vi har fått en stark rekommendation att vänta till våren nästa år för att få bästa resultat och vi har beslutat att följa denna rekommendation då ett fullgott resultat är den enda acceptabla lösningen med tanke på hur vägarna ser ut och de problem som vi idag har med den misslyckade ytbehandlingen.

Är man positiv kan man säga att vi slipper omaket med ytbehandling nu under sommaren, men vi är väl medvetna om att det, framför allt vid värme, är stora problem med mjuk och kladdig vägbana och allt som följer med detta.

För att lindra besvären och förbättra situationen har vi kommit överens med entreprenören om att de återkommande ”sandar” vägen på egen bekostnad och efter avrop från föreningen (Henrik Lundgren – vägansvarig i styrelsen). Planen är att se till att ”sandningen” utförs vid varm väderlek så att ytan mättas. Det material som används för denna ”sandning” är valt med tanke på att vara mjukt/runt, inte ryka och minska möjligheterna för stenskott. Skyltar har också satts ut i området för att varna för underlaget.

De asfalteringsarbeten som föreningen avser göra under slutet sommaren/början av hösten berörs inte och kommer att genomföras som planerats.

Vi tar mer än gärna emot er feedback och tips på problem. Ju snabbare och mer exakt info vi kan få desto bättre. Hör av er till styrelsen om ni har tips eller frågor.