Dags för grusning av vägen

Stenmjöl i hand

Stenmjöl

På fredag kommer entreprenören och grusar de vägar som är belagda och behöver fyllas på med grus. De kommer troligen att fylla på ytterligare en omgång i början av nästa vecka.

Fortsätt att höra av er om ni har egna observationer som kan vara till nytta för oss i styrelsen.

/Styrelsen