Angående brevet från Lantmäteriet

Flera i området, men inte alla, har fått ett brev från Lantmäteriet som informerar om nya regler när det gäller förrättningar och ersättning till fastighetsägare. Vad styrelsen känner till så pågår ingen ny förrättning utan detta verkar endast vara ett informationsutskick. Om vi får mer information i ärendet så kommer vi att vidarebefordra denna till alla.

God jul och ett gott nytt år önskar styrelsen!