Stämma 2018-03-18 – mer information

Hej!

Inför stämman den 18:e mars så kommer här lite information och dokument att läsa.

På stämman den 2017-04-09 fastställdes de ändrade stadgarna. Dessa skickades till Lantmäteriet för registrering. En kopia av dem finns att läsa här: Uppdaterade stadgar Näs-Galterö Samfällighetsförening

De stadgar som har gällt sedan förrättningen finns att läsa här: Stadgar (ursprungliga) för Näs-Galterö Samfällighetsförening

Slutligen bifogas här protokollet från senaste stämman: Protokoll stämma 3 september 2017

Vi hoppas få se många av er den 2018-03-18!

Mvh styrelsen Näs-Galterö Samfällighetsförening