Lyckat årsmöte trots coronarisken

Söndag den 22 mars höll vi vårt årsmöte i Humlebråten trots oro med tanke på coronaviruset. Vi erbjöd dock alternativet uppkoppling via videolänk. Faktiskt valde fler detta än den fysiska närvaron i lokalen. Det hela avlöpte bra och vi kommer inom kort att lägga upp årsmötesprotokollet.