Arbetsdag i coronatider

Vårens arbetsdag är planerad till 10 maj, men att träffas och jobba tillsammans känns inte längre helt rätt. Därför omvandlas arbetsdagen till en arbetsvecka.

I vår har vi inga stora jobb som behöver göras. Det handlar om att 

  • rensa diken
  • plocka skräp och 
  • klippa ris och grenar som hindrar sikt och passage. 

Vi ser gärna att jobbet utförs mellan den 9 och den 17 maj. Det gör att ni som är upptagna en viss dag nu ändå får en chans att vara med och hjälpa till.

Vi hoppas och tror att ni själva kan ta hand om ris och skräp. Vi i styrelsen kommer den här gången inte att åka runt och samla ihop eventuella högar. Planerar du att ta ner något större träd (inte på din egen tomt!), så kan styrelsen eventuellt hjälpa dig på förmiddagen den 10 maj. Hör av dig i förväg i så fall för säkerhets skull.

OBS! För att vi ska täcka in hela vårt område har vi delat in det i vägsträckor enligt bilden intill. Tala om vilken del du/ni tänker ta er an!

Tack för att ni hjälper oss alla att spara pengar och hålla snyggt i vårt område!

/Styrelsen

Vägavsnitt Näs-Galterö