Category Archives: Nyheter

Dags för arbetsdag!

Så var det dags för arbetsdag med vägföreningen igen! Det är ett trevligt sätt att lära känna sina grannar – och så blir det ju så snyggt också!Den här gången ska vi förutom att rensa diken, plocka skräp och liknande även elda upp rishögen vid infarten till Vättnevägen, sätta upp nya skyltar och grusa den ibland ganska leriga stigen borta vid s-kurvan. Vi kommer också att hinna med den sedvanliga korvgrillningen.Håll tummarna för fint väder och en trevlig dag tillsammans!

Tid: 10.00- 14.00
Samling: Infarten till Vättnevägen

Dags för årsstämma!

Kallelse till stämma för verksamhetsåret 2022

Söndag 3 april 2022 kl 18:00 i Humlebråten,  Ödsmål

Dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande för stämman.
 3. Val av sekreterare för stämman.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Frågan om st mmans behöriga utlysande.
 7. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare.
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Revisionsberättelse
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Framställningar från styrelsen.
 12. Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd.
 13. Behandling inkomna motioner
 14. Val av styrelseledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleant
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor
 17. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
 18. Stämman avslutas.

Kontakt

Vi föredrar all kommunikation via epost till:
nas-galtero@odsmal.info

Brev skickas till:
Näs-Galter  Samfällighet
c/o Åke Rohlén
Västra Söskärsbacken 12
444 96 Ödsmål

Välkommen till stämman önskar styrelsen!

Att motionera är nyttigt!

Det finns många sätt att motionera på…

Efter att ha legat i otakt på grund av pandemin är det nu åter dags för ett årsmöte med vägföreningen den 3 april. Inför årsmötet tar vi i styrelsen gärna emot motioner om sådant du vill få gjort eller ändrat på i vårt vägnät. Gäller det ”småsaker”som bara rör dig rekommenderar vi som vanligt ett telefonsamtal till någon i styrelsen, men tycker du till exempel att vi ska höja medlemsavgiften för att bygga gångvägar och sätta upp gatbelysning är det motioner som gäller. Motionerna skickar du lättast till info@nas-galtero.se så snart som möjligt så att vi kan förbereda dem väl inför årsmötet.

Arbetsdag 18 oktober

Den 18 oktober är det åter dags för arbetsdag med vägföreningen här i Näs-Galteröområdet. Som vanligt både vill och förväntar vi oss att ni som medlemmar ställer upp och hjälper till att hålla våra kostnader nere. Dessutom är det faktiskt himla trevligt att träffas, prata och jobba tillsammans med sina grannar!

RENSA SLY

Det börjar bli ordentligt buskigt på sina håll längs våra vägar. Därför är det åter dags att rensa sly. Det handlar dels om att sopbilen och andra lastbilar ska kunna passera utan att köra in i nedhängande grenar och dels om att förbättra sikten längs våra vägar. Speciellt viktigt är detta nu när vintermörkret sänker sig.

RENSA DIKEN

Precis som många gånger förr är det diken som står högst på agendan. Ju fler som köra med trimrar, grensaxar och andra redskap desto bättre. Förra året var det lite tunt på den fronten.För att underlätta både din och vår planering lägger vi ut en karta över dagvattensystemet. Kolla därför gärna upp ”ditt” dike och rensa vid behov.

TIDER OCH ANNAT PRAKTISKT

På grund av coronahotet avslutar vi inte med någon gemensam korvgrillning, men vi samlas ändå vid Söskärs badplatsparkering för att fördela arbetsuppgifter. Vi börjar kl 10.00 och beräknas vara klara till kl 13.00.Är du bortrest, har planerat kalas eller bestämt dig för att byta till vinterdäck just denna dag? Inga problem? Hör av dig till styrelsen, så fixar vi en arbetsuppgift som du kan utföra vid ett annat tillfälle.
Väl mött!/Styrelsen

 • Gult=Öppet diken
 • Blått = Täckt dike / rör
 • Rött= Dike / rör som inte går att hitta.
 • Röd droppe = Brunn av något slag alternativt fördröjningsmagasin

Arbetsdag i coronatider

Vårens arbetsdag är planerad till 10 maj, men att träffas och jobba tillsammans känns inte längre helt rätt. Därför omvandlas arbetsdagen till en arbetsvecka.

I vår har vi inga stora jobb som behöver göras. Det handlar om att 

 • rensa diken
 • plocka skräp och 
 • klippa ris och grenar som hindrar sikt och passage. 

Vi ser gärna att jobbet utförs mellan den 9 och den 17 maj. Det gör att ni som är upptagna en viss dag nu ändå får en chans att vara med och hjälpa till.

Vi hoppas och tror att ni själva kan ta hand om ris och skräp. Vi i styrelsen kommer den här gången inte att åka runt och samla ihop eventuella högar. Planerar du att ta ner något större träd (inte på din egen tomt!), så kan styrelsen eventuellt hjälpa dig på förmiddagen den 10 maj. Hör av dig i förväg i så fall för säkerhets skull.

OBS! För att vi ska täcka in hela vårt område har vi delat in det i vägsträckor enligt bilden intill. Tala om vilken del du/ni tänker ta er an!

Tack för att ni hjälper oss alla att spara pengar och hålla snyggt i vårt område!

/Styrelsen

Vägavsnitt Näs-Galterö

Lyckat årsmöte trots coronarisken

Söndag den 22 mars höll vi vårt årsmöte i Humlebråten trots oro med tanke på coronaviruset. Vi erbjöd dock alternativet uppkoppling via videolänk. Faktiskt valde fler detta än den fysiska närvaron i lokalen. Det hela avlöpte bra och vi kommer inom kort att lägga upp årsmötesprotokollet.

Årsmöte med tre alternativ

Vi har fått en del frågor om vägföreningens årsmöte nu på söndag kväll 22 mars kl 18. Törs vi verkligen ha möte i dessa coronatider? Efter en hel del funderande har vi bestämt oss för att vi ändå kör. Anledningarna, förutom att det står i stadgarna att mötet ska hållas i mars, är flera. Bland annat kan vi inte ta betalt av er medlemmar om vi inte bestämt årsavgiften på stämman. Och då har vi inga pengar för att göra några vägarbeten i sommar.

Hursomhelst, för att minimera smittrisken har vi tre alternativ för er som vill delta:

 1. på plats (Humlebråten)
 2. på utsidan av lokalen via öppet fönster
 3. via videolänk (klicka på länken längst ned när mötet ska börja)

Vi har faktiskt inget kontroversiellt alls att avhandla på mötet, så vi räknar med att köra det i raketfart. Det kommer att bli en kort frågestund på slutet, men eftersom vi misstänker att ovanligt få kommer att delta tänker vi bjuda in till ett öppet styrelsemöte längre fram när coronaepidemien har lagt sig. Då kan alla få chans att ställa frågor om diken, träd, grusning, vägbulor och allt annat som man kanske funderar över.

Och hur fungerar videolänken? Jo, du bara klickar, så öppnar sig en sida på nätet och du kan följa vårt möte. Längst ned i din bildruta finns bland annat en knapp för videokamera och en för mikrofon. Stäng gärna av båda när du inte vill säga något, så blir uppkopplingen bättre för alla deltagare.

OBS! Videolänken är ett komplement och även om vi tror att allt ska fungera bra kan vi inte garantera detta, så vill du vara helt säker på att kunna rösta trots att du inte vill gå kan du säkrast göra detta via ombud (underskrift från er båda krävs).

Vi hoppas på förståelse från er alla i en ansträngd situation!

/Styrelsen

Länk till videomötet:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjE2ZTBhNTMtNDZkZC00YmFlLWEzM2ItNTc2NmQwMzc4ZjY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2209452237-f9c2-49af-ae60-9c9d77b9acda%22%2c%22Oid%22%3a%222f9e3c4f-850c-4190-bf97-b086791e502d%22%7d

Välkommen på årsmöte 22 mars!

Du glömmer väl inte att det är årsstämma i vägföreningen? Kom till Humlebråten klockan 18 och hör vad styrelsen tänker göra. Blir det mera asfalt eller grus, blir det kanske lyktstolpar, väghinder och gångvägar? Bara den som kommer på stämman kan vara med och påverka!

Dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande för stämman.
 3. Val av sekreterare för stämman.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Frågan om stämmans behöriga utlysande.
 7. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare.
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Revisionsberättelse
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Framställningar från styrelsen.
 12. Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd.
 13. Behandling inkomna motioner
 14. Val av styrelseledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleant
 15. 15. Val av valberedning
 16. 16. Övriga frågor
 17. 17. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
 18. 18. Stämman avslutas.

Vi föredrar all kommunikation via epost till: nas-galtero@odsmal.info

Brev skickas till:              
Näs-Galterö Samfällighet 
 c/o Åke Rohlén
 Västra Söskärsbacken 12
 444 96 Ödsmål

Välkommen till stämman önskar styrelsen

« Older Entries