Info om fiberutbyggnad

Det är Telia som har initierat projektet Telia Öppen Fiber. Skanova kommer att stå för driften av fibernätet. Som entreprenör har de valt Relacom som kommer att stå för grävning och inkoppling av fiber så vitt vi vet. Det mesta kommer att grävas ner i vägkanten eller i vägen. Endast en liten del av området har rör och kanaler som kan användas, trots den info som gavs initialt från Telia Öppen Fiber.

Plan: Fibernätet Näs-Galterö

Så vitt vi vet utifrån den information vi har fått så kommer arbetet att påbörjas inom ett par veckor. Man kommer att ta sig in till området via Näs Kyrkväg via Näs Byväg och sedan vidare. När vi får mer information så kommer vi att posta mer nyheter om specifika vägar och datum.

Eventuella frågor och funderingar besvaras av Telia Öppen Fiber eller Relacom.