Protokoll från årsmöten

Protokoll från årsstämman 2021

Protokoll från årsstämma 22 mars 2020

Protokoll från årsstämman 2019

Protokoll stämma 3 september 2017

Protokoll stämma 20170903

Protokoll_extra_stamma_2010409

Justerat protokoll 2016-02-28