Stadgar för Näs-Galterö samfällighetsförening

Usrprungliga Näs-Galterö stadgar från förrättningen.

Uppdaterade stadgar för Näs-Galterö Samfällighetsförening per den 2017-04-09