Arbetsdag

Äntligen arbetsdag

Återigen är det dag att vårstäda och snygga till i området.

Vi hjälps åt med att röja sly, rensa diken och mycket annat.
Som vanligt avslutar vi med gemensam korvgrillning, den här gången på "udden" vid badplatsparkeringen vid Söskärsvägen.

 

Missa inte denna härliga chans att lära känna dina grannar i området!

Det är inte bara de som gillar att gräva diken framför grannarnas hus som engagerar sig på arbetsdagarna med vägföreningen.

Det är också många som gör det för att det är så trevligt att träffa och lära känna grannarna i området.

 

Slutligen finns det de som bara kommer för att de måste (ja, medlemsskap i vägföreningen är faktiskt inte frivilligt för dem som tycker att det är kul att gräva diken...

 

Det vore jättekul om även du oavsett anledning kunde komma på

Söndag den 5 maj kl 10-13

Söskärs badplatsparkering


för att dela ut arbetsuppgifterna.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

/Styrelsen

 

Vad ska göras?

 

  • Ta ner grenar/träd som skymmer sikt och framkomlighet
  • Plocka skräp
  • Rensa diken och kulvertar
  • Tvätta speglar och skyltas i området
  • Stolpe Mjösundsvägen, påkörd
  • Montera fartgupp Pojkebo
  • Samla in rens med släpkärra
  • Grusa hål

 

Vår samfällighet & Din fastighet 

När Näs-Galteröns samfällighetsförening bildades gjorde Lantmäteriet en förrättning, dvs de godkände att vi bildade en samfällighetsförening.

Enligt förrättningen beskrivs syftet och ansvaret i våra stadgar för samfälligheten såhär:

”Näs-Galterönssamfällighetsförening skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandetbestämts om dess ändamål.

Samfällighetsföreningens ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den bildats.

Samfälligheten får ej driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten skatillgodose (18§ SFL). ”

Förvaltningsvision för vår samfällighet

Vi skall bibehålla en standardnivå

på vägar och dagvatten

som innebär förutsägbara kostnader