Styrelse 2023-2024

Ordförande

Madeleine Edin, 0733 – 67 75 08

Grönviksvägen 19, 444 96 ÖDSMÅL


Kassör

Fredrik Jirholm 0767 - 75 48 81

Vättnevägen 11, 444 96 ÖDSMÅL


Sekreterare

Jon Andreasson, 0706-31 66 43

Södra Skruvbergsbacken 12, 444 96 ÖDSMÅL


Kommunikation

Lars Kastö, 0705 -41 57 10

Östra Söskärsbacken 4, 444 96 ÖDSMÅL


Väg/dagvatten

Henrik Lundgren, 0703 – 70 87 33

Skruvbergsvägen 4, 444 96 ÖDSMÅL


Suppleant

Jonas Larsson

Skruvbergsvägen 10, 444 96 ÖDSMÅL


Johny Hörlind

Skruvbergsvägen 10, 444 96 ÖDSMÅL


Åke Rohlén

Västra Söskärsbacken 12, 444 96 Ödsmål


Revisor: Hans Gillenius

Revisorsuppleant: Maggan Persson

 

Valberedning

Henrik Widestrand och Oscar Gillenius
 

+46 123 456 78 90