Snörjning & Halkbekämpning

Ansvaret för våra vägar är alla fastighetsägare i vår gemensamma vägsamfälligheten.

 

Var och vem snöröjer?

Vi har avtalat med en entreprenör som plogar och sandar vid behov för vägarna ska vara framkomliga så snart som möjligt. Med behov menas när det snöar och vår entreprenör arbetar när det snöas oavsett om det är vardag eller helg.

 

Du som är fastighetsägare ansvarar för snöröjning på din fastighet och som du säker förstår kan det ibland bli en plogvall på din infart som du behöver skotta.

Den som plogar gör sitt bästa för att förhindra att lämna en vall på din infart.

 


                  I september 2023 meddelade Stenungssunds kommun via

                  sin hemsida att kommunfullmäktige beslutat att inte längre

                  betala ut snöröjningsbidrag till enskilda vägar.

                  Ett besparingsförslag som antogs i samband med budgetprocessen

                  inför budgeten 2023.När plogas min väg?

Alla vägar kan tyvärr inte snöröjas samtidigt och det är vårt entreprenör som planerar när plogning och sandning utförs. Entreprenören följer väderprognoserna och planerar arbetet för att så snabbt som möjligt röja våra vägar.

 

Halkbekämpning

Vi har avtalat med en entreprenör för halkbekämpning av våra vägar. Halkbekämpning

utförs i samband med snöröjning och efter behov baserat på väderleksrapporter.

Ibland behövs lite extra sandning i tex backar. Det finns sandlådor utplacerade i området

där du kan hämta för att halkbekämpa.

Det är upp till varje fastighetsägare att själv ombesörja det.


Om din väg inte plogats

Vänligen meddela vägansvarig med SMS så kontaktas entreprenören. 0703 - 70 87 33unsplash